Rotavdrag är en skattesubvention som ger en rätt att dra av 30% av arbetskostnaden upp till 50 000kr per år. Vid utfört arbete och på skickad faktura har redan rotavdrag skett. Vi på Nyköpingsmåleri registerar rot-avdraget och tar in dessa pengar från Skatteverket. Viktig information för att ta del av Rotavdrag kan man läsa på skatteverket för aktuella regler. I stora drag gäller följande:

 • Du måste ha fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång
 • Du är bosatt i Sverige eller betalar skatt i Sverige för minst 90 procent av din totala inkomst
 • Du måste ha betalat för arbetet före årsskiftet för att avdraget ska komma med i din deklaration året efter
 • Du ska ha rotavdrag kvar att utnyttja.
 • Du måste betala tillräckligt med skatt för att kunna få dra av för rotarbete.
 • Ett dödsbo kan få rotavdrag men enbart för arbete som är utfört före dödsfallet.
 • Du måste äga bostaden under den period arbetet utförs. Köper du en bostad övergår äganderätten normalt till dig när du skriver under köpebrevet. Är du osäker kan du kolla upp det i ditt köpekontrakt.
 • För att utnyttja rotavdraget måste du helt eller delvis bo i bostaden där tjänsten utförs. Om du har dubbel bosättning räknas båda ställen som bostad. Bostaden måste vara ett småhus, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt. Även fritidshus räknas som bostad.
 • Du kan även få rotavdrag för arbete i dina föräldrars bostad om du har betalat för arbetet och äger bostaden.
 • Du kan inte få rotavdrag för att bygga ett nytt hus, en friliggande byggnad exempelvis ett garage eller för om- eller tillbyggnad av hus som är yngre än fem år.
 • Rotavdrag kan medges för att till exempel bygga ett nytt garage eller en carport om de byggs samman med ett befintligt bostadshus som inte är yngre än fem år. Observera att du måste utgå från husets värdeår.

Sedan första Januari 2016 har det införts nya regler för rotavdrag och dessa regler kan man läsa om hos skatteverket

Lär mer om regler för rotavdrag hos skatteverket
Läs mer om vilkoren för att få rotavdrag
Telefon:073-3406953
E-post: info@nykopingsmaleri.se
Målarvägen 1
611 72 Stigtomta
Rickard
Telefon: 073-340 69 53
rickard@nykopingsmaleri.se
Gustaf
Telefon: 073-365 51 77
gustaf@nykopingsmaleri.se